THẢO DƯỢC ĐẶC TRỊ TẮC TIA SỮA

THẢO DƯỢC ĂN CÓ NHIỀU SỮA

10/10/2023

BÀI 1 NẤM   1. Móng Heo ;   2 Cái 2. Thông Thảo;  20g 3. Lá Xung;       20g 4. Gạo Nếp;      50g Cho vào hầm ăn hàng ngày    BÀI 2 1. Quả Đu đủ; 1 Quả 2. Gạo Nếp;    50 g

CÁCH TRỊ TẮC TIA SỮA- THẢO DƯỢC LÀNH TÍNH

28/12/2023

  (GIAO GẤP TẬN NHÀ Sau 1h = GRAP ) Đt+ZaLo 0933905567 35k = 1 gói Thảo dược lành tính an toàn Không Giảm Đau, Không Thông Sữa hoàn lại tiền Nếu bạn đã dùng nhiều cách rồi mà không thông tia sữa. và không hết đau. ...